HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

Heading

För att hitta hela texten vid intressanta examensarbeten skrivna vid SLU, titta under http://www.slu.se/sv/bibliotek/soka/sok-epsilon/

...och sök på författarens namn eller på titeln.

Användning av dietfoder till hund och katt vid Smådjurskliniken vid SLU

Use of veterinary diets at the university small animal clinic at the Swedish university of agricultural sciences

Examensarbete av/master thesis by: Annica Engström

Handledare/supervisor: Marie Sallander

Year: 2005

Institutionen för kirurgi och medicin smådjur/Department of clinical sciences, Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish university of agricultural sciences (SLU), Uppsala

Sammanfattning

Data samlades in över hur dietfoder användes på Smådjurskliniken under en vecka och sammanställdes. Djurägarna intervjuades ett halvår senare över telefon om hur det hade gått med utfodringen efter hemkomsten.

Ungefär fyra av tio djur ordinerades dietfoder vid hemgång. En del ägare följde inte rekommendationen hela vägen utan slutade med fodret i förtid. En djurägare uppgav till exempel att maten tagit slut i förtid och att hon inte åkt förbi kliniken och köpt hem mer foder.

Abstract

Data about the usage of veterinary diets in the university animal hospital was collected over a period of one week and put together in a report. The animal owners were interviewed by phone six months later about how things went afterward the animals hospitalisation.

About four animals out of ten were recommended a veterinary diet when going home. Some owners did not follow the recommendation all the way because of different reasons; for example one owner that reported that she was out of the recommended diet before time was up and didn’t go by the hospital to by some more.