HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept,

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

Våren 2018 erbjuder vi följande hundkurser för hundar av alla raser - för anmälan, se längre ner på sidan!

OBS Om du ej kan gå en el flera ggr på nedanstående kurser så kan du om så önskas delta på de extragånger jag satt in tre lördagar i mars. Om du missar en gång kan du ta igen en gång. Lördagarna 3/3, 10/3 och 17/3 kl 9-12 är extragånger då vi tränar viltspår utifrån varje hunds kapacitet.

1. Viltspårkurs nybörjare - 2 platser kvar!

Innehåll: När är det viktigt att ha tillgång till en viltspårhund? Vad kan de göra för nytta? När kan man börja spåra med en hund? Bra aktivering för hunden! 

Utrustning – lina, sele, halsband, handskar, snitslar, blod, flaska mm.

Regler för viltspårprov – vad går det ut på? Början av spåret, längd på spåret, hur mycket blod, bloduppehåll, spårslut.

Mål: Att kunna spåra motsvarande anlagsklass efter kursens slut.

Målgrupp: Hundar som ej spårat tidigare el endast spårat lite grann. Från 5-6 månaders ålder.

Tid: Fredagar kl 9-12

Datum: 16/2, 23/2, 2/3, 9/3,16/3 

Plats: Knivsta, Uppland

Max antal platser: 6 deltagare

Fika: Tar du med själv.

Pris: 2500:- (inkl moms).

Tips: Anmäl samtidigt till "Viltspår fortsättning" (kurs 2) som följer direkt efter denna kurs, träna minst en gång per vecka emellan kurstillfällena, och efter fortsättningskursen arrangerar jag prov för de som gått båda kurserna.

 

2. Viltspårkurs fortsättning - 1 plats kvar!

Innehåll: Att tänja på gränserna så att din hund kan spåra oavsett väder, vind, terräng, andra störningar osv. Variabler som vi kan variera är exempelvis spårets längd, blodmängd, liggtid, belöning i slutet av spåret, släpad klöv eller inte, terräng, väder- och vindförhållanden och spårläggare. Vi kommer att gå igenom hur reglerna för viltspårprov ser ut. Skott i samband med spårning kommer att testas.

Mål: Att kunna spåra motsvarande öppen klass. Efter kursen ges möjlighet att delta i viltspårprov som vi arrangerar.

Målgrupp: Hundar som gått "Viltspårkurs nybörjare" eller har motsvarande kunskaper, dvs kan spåra enklare viltspår.

Tid: Fredagar + onsdagar kl 9-12

Datum: 23/3, 28/3 (onsdag), 6/4, 13/4, 18/4 (onsdag)

Plats: Knivsta, Uppland.

 

Max antal platser: 6 deltagare

Fika: Tar du med själv.

Pris: 2500:- (inkl moms).

Tips: Anmäl samtidigt till "Viltspår nybörjare" (kurs 1) som går direkt före denna kurs, träna minst en gång per vecka emellan kurstillfällena, och efter fortsättningskursen arrangerar jag prov för de som gått båda kurserna.

 

3. Lydnad- och apportering - 1 plats kvar!

Innehåll: Lydnad & uppfostran - vad behöver just ni finslipa på? Sitt (kommando, handtecken och visselpipa), inkallning (hit-kommando, handtecken och visselpipa), inte dra i koppel vid promenader, gå fot med & utan koppel, ligg - ensam & i grupp, kunna ligga kvar, stå still, träna på att hunden ska ha en av/på-knapp, dvs att ena stunden vara i aktivitet, i nästa stund kunna koppla av i olika situationer.

Apporteringens olika delar, vad kan apporteras, olika miljöer att träna i, vad kan vi använda apporteringen till, tex i jakt el bruks el för skoj? Markering – att hunden ska se, komma ihåg & apportera en eller flera apporter där vi kan bestämma vilken de ska hämta. Dirigering – att kunna skicka hunden till olika punkter. Sök – att kunna söka i anvisat område och hämta in de apporter hunden hittar. Vattenarbete.

Mål: Att kunna arbeta kopplad och lös med andra hundar runt sig. Kunna apportera enklare apporter.

Målgrupp: Hundar som kan motsvarande valpkurs/grundlydnad. Från 5-6 månaders ålder.

Tid: Söndagar kl 9-12

Datum: 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4

Plats: Knivsta, Uppland

Max antal platser: 6 deltagare

Fika: Tar ni med själva

Pris: 2500:- (inkl moms).

Tips: Anmäl gärna samtidigt till "Jaktkurs nybörjare" (kurs 4) som går direkt efter denna kurs och som är en direkt påbyggnad av "Lydnad och apportering".

 

4. Jaktkurs nybörjare - 1 plats kvar!

Innehåll: Lydnad - vad behöver just ni finslipa på - sitt/stopp på håll, inkallning i alla lägen, gå fot med & utan koppel, stadga, passivitet.

Apportering - att apportera alla tänkbara typer av apporter och i olika miljöer, väder mm. 

Att påbörja arbetet med

- markeringar - att hunden ska se, komma ihåg & hämta en eller flera apporter.

- dirigeringar - att kunna skicka hunden till olika punkter i enklare terräng på land.

- sök - att kunna söka i anvisat område och hämta in några apporter. 

- släpspår - att kunna hämta apport som släpats ut.

- vatten - att kunna apportera en enkel apport på öppet vatten. 

Mål: Att kunna arbeta lös med andra hundar runt sig. Kunna apportera lite mer komplicerade apporter. Känna till och påbörjat arbetet att lära sig markering, dirigering, sök, släpspår och vattenarbete.

Målgrupp: Hundar som har gått "lydnad och apportering (kurs 3) eller har motsvarande kunskaper.

Tid: Söndagar kl 9-12

Datum: 8/4, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5

Plats: Knivsta, Uppland

Max antal platser: 6 deltagare

Fika: Tar ni med själva

Pris: 2500:- (inkl moms).

Tips: Anmäl samtidigt till "Lydnad & apportering" (kurs 3) som går direkt före denna kurs om du behöver träna på lydnad och all typ av apportering innan du går denna kurs. Anmäl gärna till "Jaktkurs fortsättning" (kurs 5) om du vill bygga på de kunskaper du lär dig på "Jaktkurs nybörjare".

 

5. Jaktkurs fortsättning

Innehåll: Lydnad - finslipning på det som behövs.

Apportering - att apportera alla tänkbara typer av apporter och i olika miljöer, väder mm.

Markering - att hunden ska se, komma ihåg & apportera en eller flera apporter där vi kan bestämma vilken de ska hämta. 

Dirigering - att kunna skicka hunden till olika punkter i olika terräng, både på land och i vatten.

Sök - att kunna söka i anvisat område och hämta in de apporter hunden hittar.

Släpspår - att kunna hämta apport som släpats ut.

Vatten - att kunna apportera både på öppet vatten och i tätare vass och på olika avstånd.

Mål: Att kunna arbeta lös med andra hundar runt sig. Kunna apportera lite mer komplicerade apporter. Kunna mer om markering, dirigering, sök, släpspår och vattenarbete.

Målgrupp: För er som redan gått jaktkurs för nybörjare och vill komma längre.

Tid: Torsdagar kl 18-21

Datum: 10/5, 17/5, 24/5, 31/5, 7/6

Plats: Knivsta, Uppland

Max antal platser: 6 deltagare

Fika: Tar ni med själva

Pris: 2500:- (inkl moms).

Tips: Anmäl till "Lydnad och apportering" (kurs 3) om lydnad och apportering inte sitter riktigt än. Anmäl även till "Jaktkurs nybörjare" (kurs 4) som går direkt före denna kurs om du behöver öva på enklare övingar i att apportera, söka, markera mm enligt beskrivning på kurs 4.

 

6. Viltspår nybörjare

Innehåll: När är det viktigt att ha tillgång till en viltspårhund? Vad kan de göra för nytta? När kan man börja spåra med en hund? Bra aktivering för hunden! 

Utrustning – lina, sele, halsband, handskar, snitslar, blod, flaska mm.

Regler för viltspårprov – vad går det ut på? Början av spåret, längd på spåret, hur mycket blod, bloduppehåll, spårslut. 

Mål: Att kunna spåra motsvarande anlagsklass efter kursens slut.

Målgrupp: Hundar som ej spårat tidigare el endast spårat lite grann. Från  månaders ålder.

Tid: Fredagar kl 9-12

Datum: 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5

Plats: Knivsta, Uppland

Max antal platser: 6 deltagare

Fika: Tar du med själv.

Pris: 2500:- (inkl moms).

Tips: Anmäl samtidigt till "Viltspår fortsättning" (kurs 7) som följer direkt efter denna kurs, träna minst en gång per vecka emellan kurstillfällena, och efter fortsättningskursen arrangerar jag prov för de som gått båda kurserna.

 

7. Viltspår fortsättning

Innehåll: Att tänja på gränserna så att din hund kan spåra oavsett väder, vind, terräng, andra störningar osv. Variabler som vi kan variera är exempelvis spårets längd, blodmängd, liggtid, belöning i slutet av spåret, släpad klöv eller inte, terräng, väder- och vindförhållanden och spårläggare. Vi kommer att gå igenom hur reglerna för viltspårprov ser ut. Skott i samband med spårning kommer att testas.

Mål: Att kunna spåra motsvarande öppen klass. Efter kursen ges möjlighet att delta i viltspårprov som vi arrangerar.

Målgrupp: Hundar som gått "Viltspårkurs nybörjare" eller har motsvarande kunskaper, dvs kan spåra enklare viltspår.

Tid: Fredagar + en onsdag kl 9-12

Datum: 1/6, 8/6, 15/6, 20/6 (onsdag), 29/6

Plats: Knivsta, Uppland.

Max antal platser: 6 deltagare

Fika: Tar du med själv.

Pris: 2500:- (inkl moms).

Tips: Anmäl samtidigt till "Viltspår nybörjare" (kurs 6) som går direkt före denna kurs, träna minst en gång per vecka emellan kurstillfällena, och efter fortsättningskursen arrangerar jag prov för de som gått båda kurserna. 

 

Kursledare

Kursledare för hundkurserna är Marie Sallander, med ca 40 års erfarenhet, instruktör i lydnad, bruks samt räddningsinstruktör inom Svenska Brukshundklubben, och har även instruktörs- och lärarutbildning inom Svenska Spaniel- och Retrieverklubben. Marie har hållit många kurser, och själv tränat och/eller tävlat inom lydnad, sök, spår, räddning, bevakning, nosework, jakt, viltspår och agility. Kurserna bedrivs med mjuka metoder utan att för den skull göra avkall på att hunden ska lyssna på dig som ägare.

 

Anmälan kan ske på 2 sätt 

Skriv vilken kurs du vill gå, ditt namn, adress, mobilnummer, ev förkunskaper gällande hund, hundens namn, ras & ålder. Du kan anmäla dig på följande olika sätt:

1. Maila till kurs@sallanderconsulting.com

2. Fyll i formuläret nedan.

 

Bekräftelse på att du fått plats samt betalning 

Inom några dagar får du ett mail med bekräftelse på att du fått plats på kursen, men observera att ibland händer det att en kurs bokas upp mycket snabbt, så du har inte fått plats förrän du fått ett svars-mail angående detta.

Med bekräftelsen kommer en inbjudan samt faktura på kursavgiften. Ca 30 dagar innan kursstart ska betalning ske, annars förlorar man sin plats.

 

Våra anmälningsregler

1. Anmälan, bekräftelse & reservlista

I mån av plats kan anmälan ske fram till kursens start. Anmälan är bindande. Antagning respektive placering på reservlista sker i turordning, som anmälningarna kommit in.

Efter anmälan kommer en bekräftelse på att du fått plats samt ett brev som beskriver detaljer om kursen. Hör du ingenting inom 1 vecka, maila eller ring till kurs@sallanderconsulting.com, tel 0706-388306.

Då vissa kurser fort kan bli fulla, måste du vara införstådd med att du har ej fått en plats förrän du antingen fått ett muntligt besked i telefon eller ett bekräftelse-mail om detta.

2. Kursavgiften

Kursavgiften anges inklusive moms. Avgiften ska betalas senast det datum som anges på fakturan på det kontonummer som framgår av bekräftelsemailet. Vid sen anmälan betalas avgiften omgående. Om avgiften ej är betald i tid går platsen till förste man på ev reservlista.

3. Avbokning

Avbokning skall göras skriftligt, t.ex. via e-post.

Vid avbokning 30 dagar eller tidigare före kursstart debiteras 25% av kursavgiften.

Vid avbokning 14-29 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 7-13 dagar före kursstart debiteras 75% av kursavgiften.

Vid avbokning 1-6 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Vid styrkt egen sjukdom (läkarintyg) eller sjukdom hos hunden (veterinärintyg) debiteras ingen kursavgift.

Bokningen kan överlåtas till en annan person/kollega utan avboknings-avgifter. Ersättarens namn skall i så fall omgående meddelas till kurs@sallanderconsulting.com.

4. Inställd eller uppskjuten kurs

Sallander Pet Diet, Exercise & Health AB har rätt att ställa in och skjuta upp kurser om det är färre än 5 deltagare. I dessa fall får du besked senast 1 vecka före kursstart. Vid inställd kurs återfår du den inbetalda avgiften.

 

 

 

 

 

 

Alla hundar kan spåra, och här tränar vi dem antingen på att spåra viltspår (med blod) eller bruksspår (efter människa) - föraren väljer själv vilken typ av spår ni ska träna. 

Att spåra är en utmärkt sysselsättning för att få hunden lite trött i huvudet eftersom de får jobba så mycket med nosen.

 

Våra anmälningsregler

1. Anmälan, bekräftelse & reservlista

I mån av plats kan anmälan ske fram till kursens start. Anmälan är bindande. Antagning respektive placering på reservlista sker i turordning, som anmälningarna kommit in.

Efter anmälan kommer en bekräftelse på att du fått plats samt ett brev som beskriver detaljer om kursen. Hör du ingenting inom 1 vecka, maila eller ring till kurs@sallanderconsulting.com, tel 0706-388306.

Då vissa kurser fort kan bli fulla, måste du vara införstådd med att du har ej fått en plats förrän du antingen fått ett muntligt besked i telefon eller ett bekräftelse-mail om detta.

2. Kursavgiften

Kursavgiften anges inklusive moms. Avgiften ska betalas senast det datum som anges på fakturan på det kontonummer som framgår av bekräftelsemailet. Vid sen anmälan betalas avgiften omgående. Om avgiften ej är betald i tid går platsen till förste man på ev reservlista.

3. Avbokning

Avbokning skall göras skriftligt, t.ex. via e-mail.

Vid avbokning 30 dagar eller tidigare före kursstart debiteras 25% av kursavgiften.

Vid avbokning 14-29 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 7-13 dagar före kursstart debiteras 75% av kursavgiften.

Vid avbokning 1-6 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Vid styrkt egen sjukdom (läkarintyg) eller sjukdom hos hunden (veterinärintyg) debiteras ingen kursavgift.

Bokningen kan överlåtas till en annan person/kollega utan avboknings-avgifter. Ersättarens namn skall i så fall omgående meddelas till kurs@sallanderconsulting.com.

4. Inställd eller uppskjuten kurs

Sallander Pet Diet, Exercise & Health AB har rätt att ställa in och skjuta upp kurser om det är färre än 5 deltagare. I dessa fall får du besked senast 1 vecka före kursstart. Vid inställd kurs återfår du den inbetalda avgiften.

Ditt namn

Din e-mailadress

Din gatuadress

Ditt postnr + bostadsort

Ditt mobilnummer

Hundens namn

Hundens ras

Hundens ålder vid kursstart

Hundens & dina ev förunskaper

Anmälan till vilken/vilka kurs/er