HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

Välkommen till våren 2021 års hundkurser i Knivsta i Uppland!

Läs detta först!

  • Kurserna är avsedda för hundar av alla raser
  • Alla övningar anpassas för just din hund
  • Anmälan till kurserna är bindande, se mer under "Våra anmälningsregler" nedan
  • För att anmäla dig, fyll i alla uppgifter i formuläret längst ner på denna sida

  • Bekräftelse på att du fått plats kommer via email senast 1 v efter anmälan.  Ibland kan mail hamna i skräp-korgen, kolla om inbjudan till kursen hamnat där om du ej fått svar. Om du ej hittar något mail efter en vecka, maila igen.

  • Observera att ibland händer det att en kurs bokas upp mycket snabbt, så du har inte fått plats förrän du fått ett svars-mail angående detta.

  • Med bekräftelsen kommer en inbjudan samt faktura på kursavgiften. Ca 30 dagar innan kursstart ska betalning normalt sett ske, och vid sen anmälan betalar man omgående.

Kursledare

Kursledare för hundkurserna är Marie Sallander, med drygt 40 års erfarenhet av hundträning. Marie är utbildad instruktör i lydnad och bruks samt räddningshunds-instruktör inom Svenska Brukshundklubben, och har även instruktörs- och lärarutbildning inom Svenska Spaniel- och Retrieverklubben. Under senare år har Marie varit särskilt aktiv med viltspårsträning och inom Svenska Vorstehklubben.

Marie har hållit många kurser, och själv tränat och/eller tävlat inom lydnad, sök, spår, räddning, bevakning, jakt, viltspår, agility och nosework. Kurserna bedrivs med mjuka metoder utan att för den skull göra avkall på att hunden ska lyssna på dig som ägare.

Vårterminen 2021

Alla kurser hålls utomhus, alltid med avstånd så att vi undviker Corona. Vi  kommer till kursen bara om vi är friska.

1. Viltspårkurs Nybörjare - kurs 1 - fullt!

Innehåll: När är det viktigt att ha tillgång till en viltspårhund? Vad kan de göra för nytta?

Kan din egen hund även ha glädje av att tränas i viltspår för att aktivera den eller för praktiskt eftersök? När kan man börja spåra med en hund? Vad ska man ha för utrustning och belöning? Vilka regler gäller för viltspårprov?

Målgrupp: Hundar som ej spårat tidigare el endast spårat lite grann. Hunden bör vara minst 5-6 månader vid kursstart.

Mål: Målet är att klara att spåra motsvarande anlagsklass vid kursen slut.

Tid: Fredagar kl 9-12 

Datum: 29/1, 5/2, 12/2, 19/2, 26/2

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta, Uppland

Pris: 3500:- inkl moms

Tips: För dig som går både Viltspår Nybörjare och Viltspår Fortsättning arrangeras viltspårprov efter att ni gått klart Viltspår Fortsättning. Du får chans att gå på ett prov i anlagsklass och tre prov i öppen klass för två olika domare.

Om du anmäler till minst 2 kurser samtidigt får du 10% rabatt.

 

2. Viltspårkurs Fortsättning - kurs 2 - fullt!

Innehåll: Att tänja på gränserna så att din hund kan spåra oavsett väder, vind, terräng, andra störningar osv. Variabler som vi kan variera är exempelvis spårets längd, blodmängd, liggtid, belöning i slutet av spåret, släpad klöv eller inte, terräng, väder- och vindförhållanden och spårläggare.

Vi kommer att gå igenom hur reglerna för viltspårprov ser ut. Skott i samband med spårning kommer att testas.

Målgrupp: Hundar som gått grundläggande kurs i viltspår och kan spåra motsvarande anlagsklass. Hunden bör gärna ha startat på prov och blivit godkänd i anlagsklass.

Mål: Att ha kunskaper motsvarande öppen klass på viltspårprov.

Tid: Fredagar kl 9-12

Datum: 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 9/4

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta, Uppland

Pris: 3500:- inkl moms

Tips: Anmäl även till "Viltspår nybörjare" om du är osäker på om din hund är tillräckligt tränad för att gå fortsättningskursen om du inte redan gjort det. Du får då in rätt träning från början.

För dig som går både Viltspår Nybörjare och Viltspår Fortsättning arrangeras viltspårprov efter att ni gått klart Viltspår Fortsättning. Du får chans att gå på ett prov i anlagsklass och tre prov i öppen klass för två olika domare.

Om du anmäler till minst 2 kurser samtidigt får du 10% rabatt.

 

3. Viltspårkurs Nybörjare - kurs 3 - 1 plats kvar!

Innehåll: När är det viktigt att ha tillgång till en viltspårhund? Vad kan de göra för nytta?

Kan din egen hund även ha glädje av att tränas i viltspår för att aktivera den eller för praktiskt eftersök? När kan man börja spåra med en hund? Vad ska man ha för utrustning och belöning? Vilka regler gäller för viltspårprov?

Målgrupp: Hundar som ej spårat tidigare el endast spårat lite grann. Hunden bör vara minst 5-6 månader vid kursstart.

Mål: Målet är att klara att spåra motsvarande anlagsklass vid kursen slut.

Tid: Fredagar kl 9-12 

Datum: 16/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta, Uppland

Pris: 3500:- inkl moms

Tips: För dig som går både Viltspår Nybörjare och Viltspår Fortsättning arrangeras viltspårprov efter att ni gått klart Viltspår Fortsättning. Du får chans att gå på ett prov i anlagsklass och tre prov i öppen klass för två olika domare.

Om du anmäler till minst 2 kurser samtidigt får du 10% rabatt.

 

4. Viltspårkurs Fortsättning - kurs 4 - 2 platser kvar!

Innehåll: Att tänja på gränserna så att din hund kan spåra oavsett väder, vind, terräng, andra störningar osv. Variabler som vi kan variera är exempelvis spårets längd, blodmängd, liggtid, belöning i slutet av spåret, släpad klöv eller inte, terräng, väder- och vindförhållanden och spårläggare.

Vi kommer att gå igenom hur reglerna för viltspårprov ser ut. Skott i samband med spårning kommer att testas.

Målgrupp: Hundar som gått grundläggande kurs i viltspår och kan spåra motsvarande anlagsklass. Hunden bör gärna ha startat på prov och blivit godkänd i anlagsklass.

Mål: Att ha kunskaper motsvarande öppen klass på viltspårprov.

Tid: Fredagar kl 9-12

Datum: 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta, Uppland

Pris: 3500:- inkl moms

Tips: Anmäl även till "Viltspår nybörjare" om du är osäker på om din hund är tillräckligt tränad för att gå fortsättningskursen om du inte redan gjort det. Du får då in rätt träning från början.

För dig som går både Viltspår Nybörjare och Viltspår Fortsättning arrangeras viltspårprov efter att ni gått klart Viltspår Fortsättning. Du får chans att gå på ett prov i anlagsklass och tre prov i öppen klass för två olika domare.

Om du anmäler till minst 2 kurser samtidigt får du 10% rabatt.

 

5. Lydnad & apportering (steg 1) - 1 plats kvar!

Innehåll: Lydnad - vi övar på vardags- och jaktlydnad. Vad behöver just din hund finslipa på för sitt kommande liv? Både om hunden ska bli en jakthund, sällskapshund eller något annat så beöver vi kunna en del. Vi övar tex på sitt (med kommando, handtecken och visselpipa), inkallning (med kommando, handtecken och visselpipa), gå fot med & utan koppel mm.

Apporteringens olika delar, vad kan apporteras, olika miljöer att träna i, vad kan vi använda apporteringen till, tex i jakt el bruks el för skoj?

Prova på det som kallas markering, linjetag, dirigering, sök och vattenarbete.

Målgrupp: Hundar som kan motsvarande valpkurs/jaktlydnad/grundlydnad.

Mål: Att du ska få praktiska och teoretiska kunskaper om apportering och lydnaden som behövs vid apportering.

Tid: Söndagar kl 9-12

Datum: 7/2, 21/2, 7/3, 21/3, 4/4 

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta

Kursavgift: 3500:-

Tips: Anmäl gärna även till "Apportera allt & alltid (steg 2)" och "Starta i nybörjarklass på B-prov för retriever (steg 3)" om du vill träna vidare med apporteringen.

Om du anmäler till minst 2 kurser samtidigt får du 10% rabatt.

 

6. Apportera allt du begär (steg 2) - 3 platser kvar!

Innehåll: Apportering - att apportera alla tänkbara typer av apporter och i olika miljöer, väder mm. Att börja med följande moment:

Markering - att hunden ska se, komma ihåg & apportera en apport i taget.

Linjetag & dirigering - att kunna skicka hunden till olika punkter i enkel terräng.

Sök - att kunna söka i anvisat område och hämta in några få apporter.

Släpspår - att lös eller kopplad kunna hämta en enkel apport som släpats ut.

Vatten - att kunna apportera en enkel apport på öppet vatten.

Målgrupp: Hundar som kan grundläggande lydnad och apporterar det mesta som du begär.

Mål: Att du ska ha teoretiska kunskaper om vad din hund behöver kunna för att starta på nybörjarnivå på olika typer av jaktprov där apportering ingår. Att din hund ska ha kommit en bit på väg för att klara ett prov för nybörjare, men att ni behöver lite mer träning innan provstart.

Tid: Söndagar kl 9-12

Datum: 11/4, 25/4, 9/5, 23/5, 6/6

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta

Kursavgift: 3500:-

Tips: Anmäl även till "Lydnad & apportering (steg 1)" om du är osäker på om din hund är tillräckligt tränad för att gå "Apportera allt du begär (steg 2)" om du inte redan gjort det. Du får då in rätt träning från början.

Anmäl gärna även till "Starta i nybörjarklass på B-prov för retriever (steg 3)" om du vill träna inför jaktprov med din hund.

Om du anmäler till minst 2 kurser samtidigt får du 10% rabatt.

 

7. Starta i nybörjarklass på B-prov för retriever (steg 3) - 1 plats kvar!

Innehåll: Att finslipa på de moment som ingår i nybörjarklass på B-prov för retriever. Här används fåglar och tex hare eller kanin som apporter. Det skjuts ett antal skott på provet.

Enkelmarkering med skott på land - en eller flera enkelmarkeringar med skott på land. Hunden ska se, komma ihåg & apportera en apport i taget.

Enkelmarkering med skott på vatten - att kunna apportera en enkel apport på oftast ganska enkelt öppet vatten.

Sök - att kunna söka i anvisat område och hämta in 5-8 apporter i rad utan att tröttna.

Att vara tyst i passivitet när annan hund arbetar och när skott avlossas.

Målgrupp: Hundar som är lydiga, apporterar det du begär och du har som mål att gå på B-prov. Om hunden gått kurs hos mig ska den ha gått steg 1 & steg 2 (se ovan).

Mål: Att du ska ha teoretiska och praktiska kunskaper om vad din hund behöver kunna för att starta på nybörjarnivå på B-prov.

Tid: Söndagar kl 9-12

Datum: 18/4, 2/5, 16/5, 30/5, 13/6

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta

Kursavgift: 3500:-

Tips: Anmäl även till "Lydnad & apportering (steg 1)" och "Apportera allt du begär (steg 2)" om du tror att din hund är för oerfaren för denna kurs om du inte redan gjort det. Du får då in rätt träning från början.

Om du anmäler till minst 2 kurser samtidigt får du 10% rabatt.

 

8. Viltspår överkurs - NY - 6 platser kvar!

Innehåll: Att tänja YTTERLIGARE på gränserna så att din hund kan spåra oavsett väder, vind, terräng, andra störningar osv. Vi provar att lägga spår från cykel, häst och till fots. Vi testar att spåra över diken, vägar och med olika tamdjur som störning. Vi drar olika vilt över spåren, vi testar om andra människor och hundar kan gå över spåret och vara i närheten som störning. Vi lär oss hitta blod, hår och sårlegor i spåret.

Målgrupp: Hundar som redan är viltspårchampion eller har motsvarande kunskaper.

Mål: Att bli ännu bättre än vad som krävs på ett viltspårprov. Att aktivera hunden, ha roligt och utöka svårigheterna så att hunden kan spåra i alla väder, all terräng och med många olika störningar.

Tid: Onsdagar kl 9-12, ca en gång per månad under vt 2021.

Datum: 20/1, 17/2, 17/3, 21/4, 19/5

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta

Kursavgift: 3500:-

Tips: Om du anmäler till minst 2 kurser samtidigt får du 10% rabatt.

__________________________________________________________ 

 

 

Alla hundar kan spåra, och här tränar vi dem antingen på att spåra viltspår (med blod) eller bruksspår (efter människa) - föraren väljer själv vilken typ av spår ni ska träna. 

Att spåra är en utmärkt sysselsättning för att få hunden lite trött i huvudet eftersom de får jobba så mycket med nosen.

Våra anmälningsregler

1. Anmälan, bekräftelse & reservlista

I mån av plats kan anmälan ske fram till kursens start. Anmälan är bindande. Antagning respektive placering på reservlista sker i turordning, som anmälningarna kommit in.

Efter anmälan kommer en bekräftelse på att du fått plats samt ett brev som beskriver detaljer om kursen. Hör du ingenting inom 1 vecka, maila eller ring till kurs@sallanderconsulting.com, tel 0706-388306.

Då vissa kurser fort kan bli fulla, måste du vara införstådd med att du har ej fått en plats förrän du antingen fått ett muntligt besked i telefon eller ett bekräftelse-mail om detta.

2. Kursavgiften

Kursavgiften anges inklusive moms. Avgiften ska betalas senast det datum som anges på fakturan på det kontonummer som framgår av bekräftelsemailet. Vid sen anmälan betalas avgiften omgående. Om avgiften ej är betald i tid går platsen till förste man på ev reservlista.

3. Avbokning

Avbokning skall göras skriftligt, t.ex. via e-mail.

Vid avbokning 30 dagar eller tidigare före kursstart debiteras 25% av kursavgiften.

Vid avbokning 14-29 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 7-13 dagar före kursstart debiteras 75% av kursavgiften.

Vid avbokning 1-6 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Vid styrkt egen sjukdom (läkarintyg) eller sjukdom hos hunden (veterinärintyg) debiteras ingen kursavgift.

Bokningen kan överlåtas till en annan person/kollega utan avboknings-avgifter. Ersättarens namn skall i så fall omgående meddelas till kurs@sallanderconsulting.com.

4. Inställd eller uppskjuten kurs

Sallander Pet Diet, Exercise & Health AB har rätt att ställa in och skjuta upp kurser om det är färre än 5 deltagare. I dessa fall får du besked senast 1 vecka före kursstart. Vid inställd kurs återfår du den inbetalda avgiften.

Ditt namn

Din e-mailadress

Din gatuadress

Ditt postnr + bostadsort

Ditt mobilnummer

Hundens namn

Hundens ras

Hundens ålder vid kursstart

Hundens & dina ev förunskaper

Godkänner anmälningsreglerna & att det är bindande anmälan, skriv JA här

Anmälan till vilken/vilka kurs/er, skriv kursen/kursernas nummer och namn