HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept,

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

Välkommen till hösten 2020 års hundkurser i Knivsta i Uppland!

Läs detta först!

  • Kurserna är avsedda för hundar av alla raser
  • Alla övningar anpassas för just din hund
  • Anmälan till kurserna är bindande, se mer under "Våra anmälningsregler" nedan
  • För att anmäla dig, fyll i alla uppgifter i formuläret längst ner på denna sida

  • Bekräftelse på att du fått plats kommer via email senast 1 v efter anmälan. Observera att ibland händer det att en kurs bokas upp mycket snabbt, så du har inte fått plats förrän du fått ett svars-mail angående detta.

  • Med bekräftelsen kommer en inbjudan samt faktura på kursavgiften. Ca 30 dagar innan kursstart ska betalning normalt sett ske, och vid sen anmälan betalar man inom 10 dagar från anmälan.

Kursledare

Kursledare för hundkurserna är Marie Sallander, med drygt 40 års erfarenhet av hundträning. Marie är utbildad instruktör i lydnad och bruks samt räddningshunds-instruktör inom Svenska Brukshundklubben, och har även instruktörs- och lärarutbildning inom Svenska Spaniel- och Retrieverklubben. Under senare år har Marie varit särskilt aktiv med viltspårsträning och inom Svenska Vorstehklubben.

Marie har hållit många kurser, och själv tränat och/eller tävlat inom lydnad, sök, spår, räddning, bevakning, jakt, viltspår, agility och nosework. Kurserna bedrivs med mjuka metoder utan att för den skull göra avkall på att hunden ska lyssna på dig som ägare.

1. Valpkurs - redan börjat, finns 1 plats kvar om ngn vill hoppa på ändå!

Innehåll: Uppfostran - vad behöver valpen kunna - hur ska man göra? Tex kan frågor komma upp om att vara rumsren, vara ensam, hundens mat, att kunna koppla av, att vara tyst, att kunna hantera hunden, att kunna känna och klämma på kroppen såsom man gör vid veterinärbesök mm.

Grundläggande lydnad - att kunna gå i koppel, sitt, ligg, stå, inkallning, gå fot. Att prova på någon typ av spår eller sök.

Mål: Att du ska få tips och praktisk kunskap om det du undrar om hundens fostran. Praktiska och teoretiska kunskaper om vad din hund behöver kunna lydnadsmässigt för det du vill använda den till framöver.

Tid: Sex söndagar kl 10-13 fördelat under hundens första år.

Efter kursen startas grillen och de som vill stannar lite längre och umgås utomhus.

Datum år 2020: 5 juli, 2 augusti, 20 september, 1 november

Datum år 2021: 28 mars, 2 maj

Max antal deltagare:

Plats: Knivsta, Uppland

Pris: 3500:- inkl moms

 

2. Jaktlydnad & Apportering - 5 platser kvar!

Innehåll: Lydnad - vad behöver just ni finslipa på för att kunna apportera bra - tex sitt (kommando, handtecken och visselpipa), inkallning (hit-kommando, handtecken och visselpipa), gå fot med & utan koppel.

Apporteringens olika delar, vad kan apporteras, olika miljöer att träna i, vad kan vi använda apporteringen till, tex i jakt el bruks el för skoj?

Prova på det som kallas markering, linjetag, dirigering, sök och vattenarbete.

Målgrupp: Hundar som kan motsvarande valpkurs/grundlydnad.

Mål: Att du ska få praktiska och teoretiska kunskaper om apportering och lydnaden som behövs vid apportering.

Tid: Söndagar kl 9-12 + en lördag 9-12

Datum: 30/8, 6/9, 19/9 (lördag), 27/9,11/10

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta, Uppland

Kostnad: 3300:-

 

3. Jaktkurs Nybörjare - 4 platser kvar!

Innehåll: Apportering - att apportera alla tänkbara typer av apporter och i olika miljöer, väder mm.

Markering - att hunden ska se, komma ihåg & apportera en apport i taget.

Linjetag & dirigering - att kunna skicka hunden till olika punkter i enkel terräng.

Sök - att kunna söka i anvisat område och hämta in några få apporter.

Släpspår - att lös eller kopplad kunna hämta en enkel apport som släpats ut.

Vatten - att kunna apportera en enkel apport på öppet vatten.

Målgrupp: Hundar som kan grundläggande lydnad och apporterar allt du begär.

Mål: Att du ska ha praktiska och teoretiska kunskaper om vad din hund behöver kunna för att starta på nybörjarnivå på jaktprov.

Tid: Söndagar kl 9-12 + en lördag kl 9-12

Datum: 18/10, 31/10 (lördag), 8/11, 22/11, 29/11

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta, Uppland

Pris: 3300:- (inkl moms)

 

4. Jaktkurs Fortsättning

Innehåll: Apportering - att apportera alla tänkbara typer av apporter och i olika miljöer, väder mm.

Markering - att hunden ska se, komma ihåg & apportera en eller flera apporter där vi kan bestämma vilken de ska hämta.

Linjetag & dirigering - att kunna skicka hunden till olika punkter i olika terräng, både på land och i vatten.

Sök - att kunna söka i anvisat område och hämta in ett större antal apporter.

Släpspår - att ös kunna hämta en större apport som släpats ut.

Vatten - att kunna apportera både på öppet vatten och i tätare vass och på olika avstånd.

Målgrupp: Hundar som gått kursen "Jaktkurs nybörjare" eller har motsvarande kunskaper. Hunden har lite kunskaper om vad som krävs på jaktprov för nybörjare, men behöver finslipa på detaljerna.

Mål: Att hunden nu ska vara mogen för att starta på ett jaktprov på nybörjarnivå.

Tid: Onsdagar kl 18-21

Datum: 2/9, 9/9, 23/9, 30/9, 7/10

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta, Uppland

Pris: 3300:- inkl moms 

 

5. Viltspårkurs Nybörjare - kurs 5 - 1 plats kvar!

Innehåll: När är det viktigt att ha tillgång till en viltspårhund? Vad kan de göra för nytta? Kan din hund även ha glädje av att tränas i viltspår för att aktivera den? När kan man börja spåra med en hund?

Utrustning – lina, sele, halsband, handskar, snitslar, blod, flaska mm.

Regler för viltspårprov – vad går det ut på? Början av spåret, längd på spåret, hur mycket blod, bloduppehåll, spårslut.

Målgrupp: Hundar som ej spårat tidigare el endast spårat lite grann. Hunden bör vara minst 5-6 månader vid kursstart.

Mål: Målet är att klara att spåra motsvarande anlagsklass vid kursens slut.

Tid: Fredagar kl 9-12

Datum: 21/8,28/8, 4/9, 11/9, 18/9

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta, Uppland

Pris: 3300:- inkl moms

Tips: För dig som går både Viltspår Nybörjare och Viltspår Fortsättning arrangeras viltspårprov efter denna kurs. Du får chans att gå på ett prov i anlagsklass och tre prov i öppen klass för två olika domare.


6. Viltspårkurs Fortsättning - kurs 6 - 4 platser kvar!

Innehåll: Att tänja på gränserna så att din hund kan spåra oavsett väder, vind, terräng, andra störningar osv. Variabler som vi kan variera är exempelvis spårets längd, blodmängd, liggtid, belöning i slutet av spåret, släpad klöv eller inte, terräng, väder- och vindförhållanden och spårläggare.

Vi kommer att gå igenom hur reglerna för viltspårprov ser ut.

Skott i samband med spårning kommer att testas.

Målgrupp: Hundar som gått grundläggande kurs i viltspår och kan spåra motsvarande anlagsklass. Hunden bör gärna ha startat på prov och blivit godkänd i anlagsklass.

Mål: Att starta i öppen klass på viltspårprov. Om du gått både kurs 1 och 2 i viltspår så arrangerar vi så att du efter kursen kan få delta på flera viltspårprov.

Tid: Fredagar kl 9-12

Datum: 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta, Uppland

Pris: 3300:- inkl moms

Tips: Anmäl även till "Viltspår nybörjare" om du är osäker på om din hund är tillräckligt tränad för att gå fortsättningskursen om du inte redan gjort det. Du får då in rätt träning från början.

För dig som går både Viltspår Nybörjare och Viltspår Fortsättning arrangeras viltspårprov efter kursen. Du får chans att gå på ett prov i anlagsklass och tre prov i öppen klass för två olika domare.

 

7. Viltspårkurs Nybörjare - kurs 7

Innehåll: När är det viktigt att ha tillgång till en viltspårhund? Vad kan de göra för nytta? Kan din hund även ha glädje av att tränas i viltspår för att aktivera den? När kan man börja spåra med en hund?

Utrustning – lina, sele, halsband, handskar, snitslar, blod, flaska mm.

Regler för viltspårprov – vad går det ut på? Början av spåret, längd på spåret, hur mycket blod, bloduppehåll, spårslut.

Målgrupp: Hundar som ej spårat tidigare el endast spårat lite grann. Hunden bör vara minst 5-6 månader vid kursstart.

Mål: Målet är att klara att spåra motsvarande anlagsklass vid kursens slut.

Tid: Fredagar kl 9-12

Datum: 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta, Uppland

Pris: 3300:- inkl moms

Tips: Anmäl även till "Viltspår fortsättning" nedan så har du möjlighet att träna och få gå viltspårprov som vi arrangerar.

För dig som går både Viltspår Nybörjare och Viltspår Fortsättning arrangeras viltspårprov efter kursen. Du får chans att gå på ett prov i anlagsklass och tre prov i öppen klass för två olika domare.

 

8. Viltspårkurs Fortsättning - kurs 8

Innehåll: Att tänja på gränserna så att din hund kan spåra oavsett väder, vind, terräng, andra störningar osv. Variabler som vi kan variera är exempelvis spårets längd, blodmängd, liggtid, belöning i slutet av spåret, släpad klöv eller inte, terräng, väder- och vindförhållanden och spårläggare.

Vi kommer att gå igenom hur reglerna för viltspårprov ser ut.

Skott i samband med spårning kommer att testas.

Målgrupp: Hundar som gått grundläggande kurs i viltspår och kan spåra motsvarande anlagsklass. Hunden bör gärna ha startat på prov och blivit godkänd i anlagsklass.

Mål: Att starta i öppen klass på viltspårprov. Om du gått både kurs 1 och 2 i viltspår så arrangerar vi så att du efter kursen kan få delta på flera viltspårprov.

Tid: Fredagar kl 9-12

Datum: 4/12, 11/12, 18/12, 8/1-2021, 15/1-2021

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta, Uppland

Pris: 3300:- inkl moms

Tips: Anmäl även till "Viltspår nybörjare" om du är osäker på om din hund är tillräckligt tränad för att gå fortsättningskursen om du inte redan gjort det. Du får då in rätt träning från början.

För dig som går både Viltspår Nybörjare och Viltspår Fortsättning arrangeras viltspårprov efter denna kurs. Du får chans att gå på ett prov i anlagsklass och tre prov i öppen klass för två olika domare.

 

9. Viltspår "ÖVERKURS" för hundar som redan är viltspårchampions - kurs 9 - 2 platser kvar!

Innehåll: Att tänja YTTERLIGARE på gränserna så att din hund kan spåra oavsett väder, vind, terräng, andra störningar osv. Vi provar att lägga spår från cykel, häst och till fots. Vi testar att spåra över diken, vägar och med olika tamdjur som störning. Vi drar olika vilt över spåren, vi testar om andra människor och hundar kan gå över spåret och vara i närheten som störning. Vi lär oss hitta blod, hår och sårlegor i spåret.

Målgrupp: Hundar som redan är viltspårchampion eller har motsvarande kunskaper.

Mål: Att bli ännu bättre än vad som krävs på ett viltspårprov. Att aktivera hunden, ha roligt och utöka svårigheterna så att hunden kan spåra i alla väder, all terräng och med många olika störningar.

Tid: Olika dagar cirka en gång per månad

Datum: 

14/8 kl 9-12

14/9 kl 18-21

14/10 kl 18-21

11/11 kl 9-12

9/12 kl 9-12

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta, Uppland

Pris: 3300:- inkl moms

__________________________________________________________ 

Våra anmälningsregler

 

1. Anmälan, bekräftelse & reservlista

I mån av plats kan anmälan ske fram till kursens start. Anmälan är bindande. Antagning respektive placering på reservlista sker i turordning, som anmälningarna kommit in.

Efter anmälan kommer en bekräftelse på att du fått plats samt ett brev som beskriver detaljer om kursen. Hör du ingenting inom 1 vecka, maila eller ring till kurs@sallanderconsulting.com, tel 0706-388306.

Då vissa kurser fort kan bli fulla, måste du vara införstådd med att du har ej fått en plats förrän du antingen fått ett muntligt besked i telefon eller ett bekräftelse-mail om detta.

2. Kursavgiften

Kursavgiften anges inklusive moms. Avgiften ska betalas senast det datum som anges på fakturan på det kontonummer som framgår av bekräftelsemailet. Vid sen anmälan betalas avgiften omgående. Om avgiften ej är betald i tid går platsen till förste man på ev reservlista.

3. Avbokning

Avbokning skall göras skriftligt, t.ex. via e-post.

Vid avbokning 30 dagar eller tidigare före kursstart debiteras 25% av kursavgiften.

Vid avbokning 14-29 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 7-13 dagar före kursstart debiteras 75% av kursavgiften.

Vid avbokning 1-6 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Vid styrkt egen sjukdom (läkarintyg) eller sjukdom hos hunden (veterinärintyg) debiteras ingen kursavgift.

Bokningen kan överlåtas till en annan person/kollega utan avboknings-avgifter. Ersättarens namn skall i så fall omgående meddelas till kurs@sallanderconsulting.com.

4. Inställd eller uppskjuten kurs

Sallander Consulting har rätt att ställa in och skjuta upp kurser om det är färre än 5 deltagare. I dessa fall får du besked senast 1 vecka före kursstart. Vid inställd kurs återfår du den inbetalda avgiften.

Alla hundar kan spåra, och här tränar vi dem antingen på att spåra viltspår (med blod) eller bruksspår (efter människa) - föraren väljer själv vilken typ av spår ni ska träna. 

Att spåra är en utmärkt sysselsättning för att få hunden lite trött i huvudet eftersom de får jobba så mycket med nosen.

 

Våra anmälningsregler

1. Anmälan, bekräftelse & reservlista

I mån av plats kan anmälan ske fram till kursens start. Anmälan är bindande. Antagning respektive placering på reservlista sker i turordning, som anmälningarna kommit in.

Efter anmälan kommer en bekräftelse på att du fått plats samt ett brev som beskriver detaljer om kursen. Hör du ingenting inom 1 vecka, maila eller ring till kurs@sallanderconsulting.com, tel 0706-388306.

Då vissa kurser fort kan bli fulla, måste du vara införstådd med att du har ej fått en plats förrän du antingen fått ett muntligt besked i telefon eller ett bekräftelse-mail om detta.

2. Kursavgiften

Kursavgiften anges inklusive moms. Avgiften ska betalas senast det datum som anges på fakturan på det kontonummer som framgår av bekräftelsemailet. Vid sen anmälan betalas avgiften omgående. Om avgiften ej är betald i tid går platsen till förste man på ev reservlista.

3. Avbokning

Avbokning skall göras skriftligt, t.ex. via e-mail.

Vid avbokning 30 dagar eller tidigare före kursstart debiteras 25% av kursavgiften.

Vid avbokning 14-29 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 7-13 dagar före kursstart debiteras 75% av kursavgiften.

Vid avbokning 1-6 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Vid styrkt egen sjukdom (läkarintyg) eller sjukdom hos hunden (veterinärintyg) debiteras ingen kursavgift.

Bokningen kan överlåtas till en annan person/kollega utan avboknings-avgifter. Ersättarens namn skall i så fall omgående meddelas till kurs@sallanderconsulting.com.

4. Inställd eller uppskjuten kurs

Sallander Pet Diet, Exercise & Health AB har rätt att ställa in och skjuta upp kurser om det är färre än 5 deltagare. I dessa fall får du besked senast 1 vecka före kursstart. Vid inställd kurs återfår du den inbetalda avgiften.

Ditt namn

Din e-mailadress

Din gatuadress

Ditt postnr + bostadsort

Ditt mobilnummer

Hundens namn

Hundens ras

Hundens ålder vid kursstart

Hundens & dina ev förunskaper

Godkänner anmälningsreglerna & att det är bindande anmälan, skriv JA här

Anmälan till vilken/vilka kurs/er, skriv kursen/kursernas nummer och namn