HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

Proteinbehov för hunden i olika livsstadier beräknat på torrsubstansbasis* _________________________________________________________________________________________

Näringsämne                  Sen dräktighet &         Valp 4-14                    Valp äldre än             Vuxen hund

                                                  digivning tik                veckor                         14 veckor

                                               ____________        ____________         ____________          __________

                                                  Rek            Max          Rek           Max          Rek            Max          Rek          Max

______________________Intag____________Intag____________Intag____________Intag________

Protein                       %              20                              22,5                              17,5                              10,0

Arginin                        %             1,0                              0,79                              0,66                              0,35

Histidin                       %           0,44                              0,39                              0,25                              0,19

Isoleucin                     %           0,71                              0,65                              0,50                              0,38

Metionin                     %           0,31                              0,35                              0,26                              0,33

Metionin-cystein       %           0,62                              0,70                              0,53                              0,65

Leucin                         %           2,00                              1,29                              0,82                              0,68

Lysin                           %           0,90                              0,88             2,0           0,70             2,0           0,35

Fenylalanin                %           0,83                              0,65                              0,50                              0,45

Fenylalanin-tyrosin  %           1,23                              1,30                              1,00                              0,74

Treonin                       %           1,04                              0,81                              0,63                              0,43

Tryptofan                   %           1,20                              0,23                              0,18                              0,14

Valin                            %           1,30                              0,68                              0,56                              0,49

_________________________________________________________________________________________

*Dessa behov förutsätter att hundens foder innehåller ingefär 1670 kJ/100 g torrsubstans foder. Om fodret har en högre energinivå, ökar också minimibehoven.