HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

Sallander Consulting erbjuder följande tjänster -

hålla föredrag & undervisa

 

Våra anmälningsregler för föredrag och kurser där ni anlitat Sallander Pet Diet, Exercise & Health AB

 

1. Efter ök bestäms ett datum då ni anlitar oss. Datumet bekräftas via email. Finns några frågetecken ang detta maila eller ring till kurs@sallanderconsulting.com, tel 0706-388306.

2. Faktura

Faktura skickas ut efter föreläsning el kurs. Faktura ska betalas senast det datum som anges på fakturan.

3. Avbokning

Avbokning skall göras skriftligt via e-post på kurs@sallanderconsulting.com.

Vid avbokning 30 dagar eller tidigare före kursstart debiteras 25% av kursavgiften.

Vid avbokning 14-29 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 7-13 dagar före kursstart debiteras 75% av kursavgiften.

Vid avbokning 1-6 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

 

Jag brukar föreläsa på universitet, företag, hund- eller kattklubbar, och ofta i ämnen som

1. Grunderna i näringslära

Vad är energi, protein, fett, kolhydrater, vitaminer & mineraler? Hur mycket måste en hund eller katt ha i sig varje dag? Är det farligt att ge för mycket eller för lite? Och  matsmältningsapparaten, hur ser den ut? 

2. Praktisk utfodring i livets olika skeenden  

Så utfodrar vi våra djur bäst vid dräktighet, digivning, såväl som valpar, kattungar, vuxna eller äldre. Ska jag ge min valp valp. eller vuxenfoder? Hemlagat eller färdigt foder? Rått eller tillagat? Vilken typ av råvaror är bra?

3. Hur kan vi genom rätt kost bidra till att hunden presterar så bra som möjligt vid arbete? 

Hur hårt måste en hund arbeta för att man ska behöva en annorlunda kost jämfört med en soffliggar-hund behöver? För er som arbetar mycket med hunden finns oerhört mycket att vinna på rätt kost och träning.

4. Hemlagad hund- och kattmat

Vissa djurägare vill av olika anledningar laga hemlagat, men få har kunskapen om hur man gör. Det behöver inte vara så många ingredienser, men det är viktigt att det blir rätt, särskilt för den växande valpen, och särskilt om det är en hund som ska bli av stor ras, eftersom hunden då lätt växer fel om den får fel och för mycket mat. Sen en diskussion som finns på vissa håll - ska man ge maten rå eller tillagad?  

5. Vilka sjukdomar kan våra hundar och katter drabbas av om vi ger dem fel kost och motion?

För mycket mat, vissa extra tillskottspreparat är exempel på något som kan ge olika följdsjukdomar som exempelvis övervikt, diabetes, skelettsjukdomar, atopi (inandningsallergi) och sköldkörtelproblem. Mer intensiv motion såsom cykelmotion eller joggning har visat sig minska risken för vissa sjukdomar hos hundar.

6. Hudproblem hos hundar

Hundar som är allergiska får ofta klåda och/eller diarré. Vissa hundägare har "provat allt" - gjort allergitester, foderutredningar, provat speciella foder för känsliga djur, och kommer ibland fram till att de kan ge färdiga kommersiella foder, medan andra gör hemlagad mat. Här går vi igenom de olika problem man kan stöta på. 

7. Den svenska hund- och kattpopulationen Hur många hundar och katter finns det egentligen i Sverige? Vad använder vi dem till? Hur mycket/vad äter de och hur mycket/vilken typ av motion får de? Data baseras på svensk forskning.

8. Djurens betydelse för människors hälsa

Kan vi människor bli friskare av att äga hund och katt? Under flera omgångar har jag gjort sammanställningar av den forskning som finns inom ämnet, och jag håller ibland föreläsningar inom detta ämne. 

9. Enkätteknik, statistik, epidemiologi

Hur lägger man upp en enkät och hur ska frågorna ställas för att ge trovärdiga resultat? Hur matas data in i datorn så att de går att bearbeta statistiskt och hur gör man sen? Denna föreläsning är bra exempelvis för klubbar som ska sätta ihop en hälsoenkät. Även företag som vill göra en undersökning om vad djurägare tycker om deras foder kan ha nytta av denna kunskap. 

10. Andra ämnesområden

Jag kan föreläsa i fler ämnen/fördjupningar efter speciella önskemål från er. Hör av er så kan vi diskutera mer.

 

Jag erbjuder nu mina tjänster för exempelvis foderföretag, hundklubbar och andra. Hör av er så kan vi diskutera mer!

Marie Sallander, tel 0706-388306

info@sallanderconsulting.com