HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

Kan höga proteinhalter bidra till uppkomsten av skelettproblem?

Det finns inga belägg för att höga proteinhalter i sig har något att göra med skelettproblem

Nej, det finns inga belägg för detta. Riskerna ligger däremot i om man ger för stora mängder energi (mat) som kan bidra till uppkomsten av skelettproblem. Men med höga proteinhalter i en foderstat följer ofta också högre fetthalter, högre energikoncentration och ökad smaklighet. Om ett foder har hög energitäthet och är mycket gott finns risken att hundägaren ger för mycket mat. Men kom ihåg att det är inte proteinhalten i sig som är farlig om den är hög, utan om man håller hunden, särskilt den växande valpen, i för högt hull.

 

Utöver detta kan det handla om antingen för lite eller för mycket mängd kalcium, och här är särskilt den växande valpen känslig. Man måste ge rätt balans av kalcium och fosfor.