HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

Välkommen till våren 2024 års hundkurser i Knivsta i Uppland!

Läs detta först!

  • Kurserna är avsedda för hundar av alla raser
  • Alla övningar anpassas för just din hund
  • Anmälan till kurserna är bindande, se mer under "Våra anmälningsregler" nedan
  • För att anmäla dig, fyll i alla uppgifter i formuläret längst ner på denna sida

  • Bekräftelse på att du fått plats kommer via email senast 1 vecka efter anmälan.  Ibland kan mail hamna i skräp-korgen, kolla om inbjudan till kursen hamnat där om du ej fått svar. Om du ej hittar något mail efter en vecka, maila igen.

  • Observera att ibland händer det att en kurs bokas upp mycket snabbt, så du har inte fått plats förrän du fått ett svars-mail angående detta.

  • Med bekräftelsen kommer en inbjudan samt faktura på kursavgiften. Senast 30 dagar innan kursstart ska betalning ske, och vid sen anmälan betalar man omgående.

Kursledare

Kursledare för hundkurserna är Marie Sallander, med ca 45 års erfarenhet av hundträning. Marie är utbildad instruktör i lydnad och bruks samt räddningshunds-instruktör inom Svenska Brukshundklubben, och har även instruktörs- och lärarutbildning inom Svenska Spaniel- och Retrieverklubben. Under senare år har Marie varit särskilt aktiv med viltspårträning och inom Svenska Vorstehklubben.

Marie har hållit många kurser, och själv tränat och/eller tävlat inom lydnad, sök, spår, räddning, bevakning, jakt, viltspår, agility och nosework. Kurserna bedrivs med mjuka metoder utan att för den skull göra avkall på att hunden ska lyssna på dig som ägare.

Lydnad, apportering & jaktträning

Kursnr 6. Lydnad & apportering (steg 2) - 2 platser kvar!

Att hunden är hyfsat uppfostrad och lydig är viktigt i vardagen, och blir än mer väsentligt då man ska träna, tävla eller jaga med sin hund. Den här kursen lägger fokus på lydnad, och vi kommer dessutom prova på apporteringens alla delar. Vi lägger grunden för att du och din hund ska kunna göra det ni vill framöver - vilka mål ni än vill uppnå. 

Innehåll: Lydnad - vi övar på vardags- och jaktlydnad. Vad behöver just din hund finslipa på för sitt kommande liv? Både om hunden ska bli en jakthund, sällskapshund eller något annat så behöver vi kunna en del. Vi övar tex på sitt (med kommando, handtecken och visselpipa), inkallning (med kommando, handtecken och visselpipa), gå fot med & utan koppel, passivitet och stadga.

Vi provar på apporteringens olika delar, vad kan apporteras, olika miljöer att träna i, vad kan vi använda apporteringen till, tex i jakt el bruks el för skoj.

Målgrupp: Hundar som har gått motsvarande valpkurs (steg 1) och vill fokusera mest på lydnad och lite på apportering. Alla raser är välkomna.

Mål: Att du ska få praktiska och teoretiska kunskaper om vilken lydnad som krävs för att kunna arbeta vidare med din hund exempelvis vid jakt, jaktprov eller annat arbete. Att kunna enkla apporteringsövningar.

Tid: Tisdagar varannan vecka kl 9-12, totalt 15 kurstimmar.

Datum: 6/2, 20/2, 5/3,19/3, 2/4

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta

Kursavgift: 4000:-

Tips: Anmäl gärna även till "Apportera allt du begär (steg 3)" som följer direkt efter denna kurs. Senare kan du även fortsätta med steg 4 - "Starta i nybörjarklass på B-prov" om du vill träna vidare med apporteringen.

 

Kursnr 7. Apportera allt du begär (steg 3) - 4 platser kvar!

Att ha en grundlydnad är en förutsättning för att hunden ska kunna apportera allt du begär i alla situationer. I denna kurs övar vi vidare på olika typer av apporter som ska hämtas i olika situationer. Att kunna apportera allt du begär är viktigt då man ska träna, tävla eller jaga med sin hund. Den här kursen lägger grunden för att din hund och du ska få det trevligt tillsammans vilka mål ni än vill uppnå.

Innehåll: Huvudfokus på kursen är att kunna apportera alla tänkbara typer av apporter i olika miljöer och med olika störningar. Dessutom kommer vi att prova på det man eventuellt vill ha apporteringen till tex:

Markering - att hunden ska se, komma ihåg & apportera en apport i taget. 

Linjetag & dirigering - att kunna skicka hunden till olika punkter i enkel terräng.

Sök - att kunna söka i anvisat område och hämta in några få apporter.

Släpspår - att lös eller kopplad kunna hämta en enkel apport som släpats ut.

Vatten - att kunna apportera en enkel apport på öppet vatten.

Målgrupp: Hundar som kan grundläggande lydnad och apporterar enklare apporter.

Mål: Att du ska ha teoretiska och praktiska kunskaper om vilken lydnad & apportering din hund behöver kunna för att kunna starta på lydnadsprov eller jaktprov där apportering ingår.

Tid: Tisdagar ungefär varannan vecka kl 9-12, totalt 15 kurstimmar.

Datum: 16/4, 7/5, 21/5, 4/6, 18/6

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta

Kursavgift: 4000:-

Tips: Anmäl även till "Lydnad & apportering (steg 2)" om du är osäker på om din hund är tillräckligt tränad för att gå "Apportera allt du begär (steg 3)" om du inte redan gjort det. Du får då in rätt träning från början. Anmäl senare gärna även till "Starta i nybörjarklass på B-prov för retriever (steg 4)" om du vill träna inför jaktprov med din hund.

 

Kursnr 8. Starta i nybörjarklass på B-prov för retrievers (steg 4) - 4 platser kvar!

Vi kommer under kursens gång att gå igenom de praktiska momenten som är listade nedan. Vi kommer att gå igenom viss teori, men mest kommer det vara praktiska övningar med hundarna. Ibland kommer ni delas upp i mindre grupper där vi gör olika saker på olika stationer.

Innehåll: Att finslipa på de moment som ingår i nybörjarklass på B-prov för retriever. Här används fåglar och tex hare eller kanin som apporter. Det skjuts ett antal skott på provet.

Enkelmarkering med skott på land - en eller flera enkelmarkeringar med skott på land. Hunden ska se, komma ihåg & apportera en apport i taget.

Enkelmarkering med skott på vatten - att kunna apportera en enkel apport på oftast ganska enkelt öppet vatten.

Sök - att kunna söka i anvisat område och hämta in 5-8 apporter i rad utan att tröttna.

Att vara tyst i passivitet när annan hund arbetar och när skott avlossas.

Målgrupp: Hundar som är lydiga, apporterar det du begär, du vill lära dig och hunden lite mer, kanske har som mål att gå på B-prov. Även andra typer av hundar än retrievers kan gärna gå denna kurs eftersom alla kan ha nytta av att kunna dessa moment. Om hunden gått kurs hos mig ska den ha gått steg 1 & steg 2 (se ovan).

Mål: Att du ska ha teoretiska och praktiska kunskaper om vad din hund behöver kunna för att starta på nybörjarnivå på B-prov.

Tid: Tisdagar kl 9-12 ungefär 1 gång per månad. Totalt 15 kurstimmar.

Datum: 13/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta

Kursavgift: 4000:-

Ditt namn

Din e-mailadress

Din gatuadress

Ditt postnummer + bostadsort

Ditt mobilnummer

Hundens namn

Hundens ras

Hundens ålder vid kursstart

Hundens och dina ev förkunskaper

Godkänner anmälningsreglerna & att det är bindande anmälan, skriv JA här

Anmälan gäller vilket kursnummer (står först i beskrivningen till varje kurs)

Övrigt

Våra anmälningsregler

1. Anmälan, bekräftelse & reservlista

I mån av plats kan anmälan ske fram till kursens start. Anmälan är bindande. Antagning respektive placering på reservlista sker i turordning, som anmälningarna kommit in.

Efter anmälan kommer en bekräftelse på att du fått plats samt ett brev som beskriver detaljer om kursen. Hör du ingenting inom 1 vecka, maila eller ring till kurs@sallanderconsulting.com, tel 0706-388306.

Då vissa kurser fort kan bli fulla, måste du vara införstådd med att du har ej fått en plats förrän du antingen fått ett muntligt besked i telefon eller ett bekräftelse-mail om detta.

2. Kursavgiften

Kursavgiften anges inklusive moms. Avgiften ska betalas senast det datum som anges på fakturan på det kontonummer som framgår av bekräftelsemailet. Vid sen anmälan betalas avgiften omgående. Om avgiften ej är betald i tid går platsen till förste man på ev reservlista.

3. Avbokning

Avbokning skall göras skriftligt, t.ex. via e-mail.

Vid avbokning 30 dagar eller tidigare före kursstart debiteras 25% av kursavgiften.

Vid avbokning 14-29 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 7-13 dagar före kursstart debiteras 75% av kursavgiften.

Vid avbokning 1-6 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Vid styrkt egen sjukdom (läkarintyg) eller sjukdom hos hunden (veterinärintyg) debiteras ingen kursavgift.

Bokningen kan överlåtas till en annan person/kollega utan avboknings-avgifter. Ersättarens namn skall i så fall omgående meddelas till kurs@sallanderconsulting.com.

4. Inställd eller uppskjuten kurs

Sallander Pet Diet, Exercise & Health AB har rätt att ställa in och skjuta upp kurser om det är färre än 5 deltagare. I dessa fall får du besked senast 1 vecka före kursstart. Vid inställd kurs återfår du den inbetalda avgiften.