HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

Vad händer om hunden får för mycket respektive för lite protein?

De allra flesta hundar äter långt över miniminivåerna med protein som rekommenderas

Om hunden får för lite protein kan man se en hämning i tillväxten hos valpar samt viktminskning och sämre fortplantnings- och arbetsförmåga hos vuxna hundar. Hunden blir ofta trött, får sämre matsmältning och en minskad motståndskraft mot infektionssjukdomar. Proteinbrist är inte vanligt hos hundar eftersom de flesta hundar äter stora delar (75% av energin) av sin kost som kommersiella hundfoder, och dessa foder innehåller oftast mer än det rekommenderade behovet. Om man blandar ut sitt helfoder med stora mängder extra kolhydrat- eller fettrika produkter, exempelvis pasta eller matolja, finns dock en risk att man i den totala blandningen får en proteinbrist trots att fodret i sig är rätt sammansatt.Om hunden lider brist på energi, vilket är fallet då den äter för lite mat i förhållande till behovet, kommer både protein, fett och kolhydrater i första hand användas som energikälla. Först då energibehovet är tillfredsställt kan proteinet användas för att bygga upp och underhålla kroppens proteinbehov.Om mer protein än hunden behöver konsumeras kan överskottet av aminosyror inte lagras i kroppen. Istället används detta antingen som energi direkt eller omvandlas och lagras i kroppen i form av kolhydrat (glykogen) eller fett. Men som sagt, det är inte vanligt hos våra hundar.