HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

 

KATT - Energi & Näringsbehov (efter NRC,   2006)

 

Tabell A. Näringsbehov   för katten i olika livsstadier beräknat på torrsubstansbasis*

Näringsämne          Enhet        Sen           Di-                             Kattunge äldre            Vuxen katt

                                               Dräktig-     givning                       än   4 veckor                

                                               Het

                                               Rek           Rek           Max            Rek           Max          Rek           Max

                                               Intag         Intag         Intag         Intag                          Intag        

Protein                       %           21,3           30,0                            22,5                            20,0

Arginin                       %            1,5           1,50                            0,96            3,5           0,77

Histidin                       %           0,43           0,71                            0,33            2,2           0,26

Isoleucin                     %           0,77           1,20                            0,54            8,7           0,43

Metionin                     %           0,50           0,60                            0,44            1,3           0,17

Metionin-cystein         %           0,90           1,04                            0,88                            0,34

Leucin                         %           1,80           2,00                            1,28            8,7           1,02

Lysin                           %           1,10           1,40                            0,85            5,8           0,34

Fenylalanin                 %                -                -                            0,50            2,9           0,40

Fenylalanin-tyrosin      %           1,91           1,91                            1,91            6,8           1,53

Treonin                       %           0,89           1,08                            0,65            5,1           0,52

Tryptofan                    %           0,19           0,19                            0,16            1,7           0,13

Valin                           %           1,00           1,20                            0,64            8,7           0,51

Glutamic acid              %                -                -                                 -            7,5

Taurin**                       %           0,05           0,05                            0.04            0,9           0,04

 

Fett                            %            9,0            9,0              33            9,0             33            9,0             33

Linolsyra                     %           0,55           0,55             5,5           0,55            5,5           0,55            5,5

Alfalinolensyra            %           0,02           0,02                            0,02                                 -                

Arakidonsyra               %           0,02           0,02                            0,02                          0,006            0,2                         

EPA & DHA***            %           0,01           0,01                            0,01                            0,01

 

Kolhydrater               %                -                -                                 -                                 -

 

Mineraler

Kalcium                      %           1,08           1,08                              0,8                            0,29

Fosfor                          %           0,76           0,76                              0,7                            0,26

Magnesium           mg/kg            500            500                             400                             400

Natrium                mg/kg          2680          2680                           1400        10000            680        15000

Kalium                 mg/kg          5200          5200                           4000                           5200

Klor                      mg/kg          4000          4000                             900                             960

Järn                      mg/kg             80             80                               80                              80

Koppar                  mg/kg            8,8            8,8                              8,4                             5,0

Zink                      mg/kg             60             60                               75                              74            600

Mangan                mg/kg            7,2            7,2                              4,8                             4,8

Selen                    mg/kg           0,30           0,30                            0,30                            0,30

Jod                        mg/kg           1,80           1,80                            1,80                             1,4

 

Vitaminer

Vitamin A             mg/kg            2,0            2,0            100            1,0             80            1,0            100

Vitamin D             mg/kg         0,007         0,007           0,75         0,006           0,75         0,007           0,75

Vitamin E             mg/kg             31             31                               38                              38                

Vitamin K****        mg/kg            1,0            1,0                              1,0                             1,0

Vitamin B

Tiamin                 mg/kg            6,3            6,3                              5,5                             5,6

Riboflavin            mg/kg            4,0            4,0                              4,0                             4,0

Pyridoxin             mg/kg            2,5            2,5                              2,5                             2,5

Niacin                  mg/kg             40             40                               40                              40

Pantotensyra        mg/kg           5,75           5,75                            5,75                            5,75

Kobalamin           mg/kg         0,022         0,022                          0,022                          0,022

Folsyra                 mg/kg           0,75           0,75                            0,75                            0,75

Biotin****             mg/kg         0,075         0,075                          0,075                          0,075

Kolin                   mg/kg          2550          2550                           2550                           2550

*Dessa behov   förutsätter att hundens foder innehåller ingefär 1670 kJ/100 g torrsubstans   foder. Om fodret har en högre energinivå, ökar också minimibehoven.**Man   rekommenderar att det ska finnas minst 1,0 resp 1,7g taurin/kg ts foder i   torrfoder resp konserver.***EPA-EicosaPentaenoicAcid,   DHA-DocosaHexaenoicAcid motsvarar ett intag på 1 mikrogram av olika   retinoler, som förstadier till vitamin A kallas.****Behöver normalt   ej tillsättas fodret, framställs i grovtarmen.

_____________________________________________________________________________________________________