HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

Sallander Consulting erbjuder följande tjänster -

skriva text & artiklar

1. Populärvetenskapliga artiklar

Jag har under ett antal år publicerat forskning/vetenskapliga artiklar inom "Hundens och kattens kost och motion och därtill hörande sjukdomar". Exempel på denna forskning är:

-Kost och motion hos svenska hundar  

-Aptitreglering på hund

-Diabetes hund+katt

-Atopi hund (inandningsallergi)

Då det är mycket roligt och viktigt att sprida forskning till allmänheten har jag ofta skrivit populärvetenskapliga artiklar inom dessa områden, och skulle gärna skriva mer i exempelvis tidskrifter eller på nätet. 

2. Texter om andra forskares arbete

Efter att ha arbetat på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) under 15-20 år har jag många kontakter med forskare både i Sverige och utomlands, ofta specialister inom sitt område inom hund och katt. Jag har många gånger skrivit populärvetenskapliga artiklar som beskriver forskarna och vad de kan på olika sätt. Det skulle vara fantastiskt roligt att skriva mer liknande artiklar om fler forskare och deras resultat i media.  

3. Texter till hemsidor eller broschyrer

Jag har hjälpt företag att skriva trevliga och korrekta texter på deras hemsidor eller i broschyrer. Detta kan kännas som en trygghet så att man kommer ut med rätt information till alla djurägare. 

4. Svara på frågor i expert-panel - tidningar eller internet-sidor

Jag har vid olika tillfällen deltagit som expert i tidningars frågespalter och på internetsidor inom både kost, motion och träning av hundar.

 

Jag erbjuder nu mina tjänster för exempelvis foderföretag, hundklubbar och andra. Hör av er så kan vi diskutera mer!

Marie Sallander, tel 0706-388306

info@sallanderconsulting.com