HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

Under våren 2022 erbjuder vi inga kurser om foder för hund & katt

Om du själv vill arrangera föredragskvällar, kurser el annan utbildning nära där du själv bor - kontakta Marie Sallander på kurs@sallanderconsulting.com så kan vi kanske hitta ett datum för detta.

Följande kurser är just nu under bearbetning så att de framöver kommer att ges som distans-kurser. Du kan än så länge läsa vad kurserna handlar om, och vid intresse ställa dig på vår intresse-lista så att du kan få information om när kurserna är färdiga. Maila till kurs@sallanderconsulting.com

 

1. Grundläggande näringslära för hund & katt (del 1), 12 tim

Innehåll: Grundläggande näringslära. Hur ser fodersmältningsapparaten ut? Vilka är näringsämnena, vad har de för funktion och vad händer om man får för lite eller för mycket? Vilka näringsämnen ger energi? För vilka olika stadier i livet anges att djuret behöver mer eller mindre mängd energi och/eller näring? 

Målgrupp: Djurägare, uppfödare, foderföretagare, veterinärer, djursjukvårdare, djursjukskötare, djurskötare, naturbrukslärare mfl.

 

2. Fakta & fördomar om hund- & kattmat (del 2), 12 tim 

Innehåll: Hur använder vi oss av alla kunskaper om hundars och katters behov i praktiken? Som exempel på frågor: ska en valp äta valp- eller vuxenfoder, ska fodret ges torrt eller blött och är det bättre att ge hemlagad mat? Vi reder ut begreppen och tar reda på vad som är fakta & vad som bara är fördomar gällande hundens & kattens mat. 

Målgrupp: Djurägare, uppfödare, foderföretagare, veterinärer, djurvårdare, djursjukskötare, naturbrukslärare mfl. som gått del 1 eller har motsvarande kunskaper.

 

3. Samband mellan kost och motion och vissa sjukdomar för hund & katt (del 3), 12 tim

Innehåll: Precis som hos oss människor är allt fler av våra sällskapsdjur idag överviktiga, något som leder till många andra sjukdomar, exempelvis diabetes och skelettsjukdomar. Även andra sjukdomar kan utvecklas delvis beroende av kosten, men ibland även lindras av rätt kost, exempelvis vid olika typer av allergier samt mag- och tarmproblem.

Målgrupp: Djurägare, uppfödare, foderföretagare, veterinärer, djurvårdare, djursjukskötare, naturbrukslärare mfl. som gått del 1 & 2 eller har motsvarande kunskaper.

 

Kursledare & föreläsare

Kursledare och föreläsare i kurserna i näringslära är Marie Sallander, agronomie doktor med 20 års erfarenhet av forskning och undervisning i hundens och kattens kost & motion samt därtill relaterade sjukdomar. Marie Sallander är utbildad husdjursagronom och agronomie doktor med specialitet inom hundars och katters kost och motion. Marie har studerat, undervisat och forskat både om friska och om sjuka hundars och katters behov vid SLU. Under många år har hon även skrivit många populärvetenskapliga artiklar inom ämnet, deltagit på internationella konferenser och anlitats som expert i vetenskapliga tidskrifter.

För kursen om "Generell foderlagstiftning & märkning av foder" är Kjell Wejdemar från Jordbruksverket föreläsare. Kjell Wejdemar är utbildad husdjursagronom och agronomie doktor med specialitet inom fodervetenskap. Kjell arbetar sedan många år som specialist på Jordbruksverket och vet bäst hur man ska tolka reglerna. Han kommer att guida er så att ni ska kunna åka från kursen med lite mer kött på benen. Marie Sallander är då kursansvarig.

 

"Tell me what you eat and I'll tell you what you are" - ett citat från Jean Anthelme Brillat-Savarin, en fransk gastronom som år 1825 kom ut med sin berömda bok "Smakens fysiologi". Han var en av de första som förespråkade en kost med låg nivå av lättlösliga kolhydrater (socker, stärkelse) eftersom han ansåg att kolhydraterna exempelvis bidrog till att fler blev överviktiga. Idag trätar olika forskare om den saken och vi vet nog ej riktigt säkert var sanningen ligger.

 

Våra anmälningsregler

1. Anmälan, bekräftelse & reservlista

I mån av plats kan anmälan ske fram till kursens start. Anmälan är bindande. Antagning respektive placering på reservlista sker i turordning, som anmälningarna kommit in.

Efter anmälan kommer en bekräftelse på att du fått plats samt ett brev som beskriver detaljer om kursen. Hör du ingenting inom 1 vecka, maila eller ring till kurs@sallanderconsulting.com, tel 0706-388306.

Då vissa kurser fort kan bli fulla, måste du vara införstådd med att du har ej fått en plats förrän du antingen fått ett muntligt besked i telefon eller ett bekräftelse-mail om detta.

2. Kursavgiften

Kursavgiften anges inklusive moms. Avgiften ska betalas senast det datum som anges på fakturan på det kontonummer som framgår av bekräftelsemailet. Vid sen anmälan betalas avgiften omgående. Om avgiften ej är betald i tid går platsen till förste man på ev reservlista.

3. Avbokning

Avbokning skall göras skriftligt, t.ex. via e-post.

Vid avbokning 30 dagar eller tidigare före kursstart debiteras 25% av kursavgiften.

Vid avbokning 14-29 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 7-13 dagar före kursstart debiteras 75% av kursavgiften.

Vid avbokning 1-6 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Vid styrkt egen sjukdom (läkarintyg) eller sjukdom hos hunden (veterinärintyg) debiteras ingen kursavgift.

Bokningen kan överlåtas till en annan person/kollega utan avboknings-avgifter. Ersättarens namn skall i så fall omgående meddelas till kurs@sallanderconsulting.com.

4. Inställd eller uppskjuten kurs

Sallander Pet Diet, Exercise & Health AB har rätt att ställa in och skjuta upp kurser om det är färre än 5 deltagare. I dessa fall får du besked senast 1 vecka före kursstart. Vid inställd kurs återfår du den inbetalda avgiften.

Ditt namn

E-mail

Mobiltelefon

Ev Företagets namn

Gatuadress

Postnummer

Postadress

Vilken/vilka kurser anmäler du dig till

Kursens namn