HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

Kliar sig hunden för att den äter för mycket protein?

Så fort hundar kliar sig tror många hundägare att det är maten som är orsaken. Men de vanligaste orsakerna till klåda i både Sverige och många andra länder är hudinfektioner, parasiter och inandningsallergier (atopi). Den vanligaste orsaken till klåda är alltså inte att hunden är allergisk mot fodret.

Men om man nu är en hund med allergi av någon typ, tar sig allergin oftast uttryck genom att hunden får klåda och/eller diarré. En relativt ny studie från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Uppsala har visat att ungefär 44% av de som kom till veterinären pga inandningsallergi också hade foderallergi. De råvaror som hundar konsumerar oftast, och på så sätt oftast är utsatt för, är också de råvaror de vanligare blir allergiska mot. Idag är det exempelvis vanligt att nöt- och fläskkött eller mjölkprodukter i både kommersiella produkter och hemmablandningar som kan vara orsaken till allergi. Även vitamin- och mineralpreparat är ibland baserade på råvaror som hunden kan vara allergisk mot. Om hunden har utvecklat en överkänslighetsreaktion mot ett visst födoämne reagerar den ofta med klåda och inflammation, rodnad, värme, svullnad samt ibland även mag- och tarmrubbningar.

För hundar som utvecklat foderallergi, är det en stor fördel att använda ett foder med få utvalda råvaror som hunden tål. Det går också att använda ett foder med så kallade hydrolyserade proteiner, där man kortat av proteinets längd (jfr med att klippa av ett pärlhalsband i kortare delar) så att kroppen inte längre känner igen det, och inte heller kan reagera på det.